mandag den 22. september 2014

Kan S lave et ”dagpenge-valg” med den siddende ledelse?

Thorning blev ikke sendt til Bruxelles, og ej heller til Bloksbjerg … At hun bør møde vælgerne og stå til ansvar for sin politik er en naturligt, men vil det alligevel stadig give mening at tage skiftet til den oplagte kronprinsesse Mette Frederiksen med magtaftaler, der utvivlsomt allerede ligger klar i kulissen?På det seneste har der været klare tegn på, at S er ved at justere kursen med en stadig mere tydelig skiftende magtfordeling i ledelsen, et valg i udsigt og en intention om at pudse egen profil af.

Thornings dagpengeindrømmelser
på S-kongressen var et vigtigt led heri og faldt i tre dele:

- dels fremrykkelsen af dagpengekommissionens rapport,
- dels blev det meldt hidtil uset skarpt ud, at det er dagpengereformen, der er noget galt med,
- og endelig blev det slået fast, at S og R efter valgudskrivelsen ikke længere er bundet af regeringsgrundlaget, men kan melde hver deres nye dagpengeløsninger.

Kritikere kaldet det små skridt, nogle sågar "ligegyldigt", og vist er der tale om mindre skridt, men skridt er de dog.

Jeg foreslog selv tidligere i år bla. en fremrykning, vel at mærke til foråret 2015, samt forskellige valgoplæg fra S og R, men det var under forudsætning af, at S skiftede formand fra Helle T. til Mette F., og at Mette F. udskrev valg i foråret, og jeg havde mildt sagt hellere set denne udvikling.

Når Thorning ikke kan rykke kommissionens rapport yderligere frem, skyldes det først og fremmest hensynet til de radikale. Under Thornings ledelse har S skrevet under på regeringsgrundlaget, som gælder indtil valgudskrivelse (evt.  holdt tidligere pga. ny formand).

Nedsættelsen af kommissionen blev aftalt for cirka 1 år siden, og selv om det tager tid at finde deltagere mv. samt for kommissionen at arbejde, kunne man sagtens rykke rapporten yderligere frem.

Men Thorning ville ikke kunne lave resten af sine kovendinger, der behøves, hvis dagpenge virkelig skal være et topspørgsmål ved valget, og der er ikke noget EU-job lige nu, samt de radikale vil modsætte sig ændringer - også i S's udspil, før valgudskrivelsen.

Jeg skrev min analyse i anledning af de mere end ophedede diskussioner om og forventninger til situationen omkring det tidspunkt, hvor de Junckers EU-kabale blev endeligt lagt, konkret i den weekend med de afgørende forhandlinger.

Heri skrev jeg bla., at det selv for en S-ledelse med Mette Frederiksen som partileder og Henrik Sass Larsen som hendes højre hånd i en endnu mere fremtrædende position, ville blive svært med troværdigheden i behold at lægge alt for hurtig afstand til de mange ulyksalige dele af resultatet i det berømte "Sorte Tårn", og at der måtte findes både tid og argumenter samt tid til at lade ændringer så at sige 'sive ned" til vælgerne.

Jeg skrev også, at selv Mette F. og selv med en kurs-justering næppe ville kunne vende skuden og vinde valget, men at hun kan opnå et mindre nederlag end Helle Thorning.

Det skete i de to tidligere blogindlæg ”Træerne vokser ikke ind i himlen, heller ikke under Mette F. ” fra fredag den 29. august 2014 og i ”Plan B ... ” fra søndag den 31. august 2014.

Og jeg mener afgjort stadig, at selv en Mette F., der trods alt af og til har lyttet til baglandet og justeret nogle af de værste konsekvenser af de rådne SR-kompromisser, må skulle passe på med at ændre S-kursen for hurtigt.

Bag kulisserne er det vist allerede klart for de fleste, at Mette F og Henrik Sass taler med større vægt i f.eks. S-folketingsgruppen end Thorning og Corydon, og det kan forklare de seneste kurs-justeringer.

Et mere sikkert tegn herpå ville man få, hvis finansloven endte med solide indrømmelser til venstrefløjen – også den i socialdemokratiet, gerne i retning af midlertidige dagpenge-løsninger og andre indrømmelser i tråd med de fem punkter, jeg stillede op i mit blog-indlæg den 29. august 2914 (se link senere).

Derudover vil et magtskifte tidligere end valget dels kunne bruges til at fremrykke valgdatoen og debatten om et bedre dagpengesystem, og den magtkabale, der lige nu ligger i S-kaffeklub-ledernes Skuffer vil kunne træde i kraft uden større ballade, som et usikkert forår ville kunne bringe, især nu krisen som forventet af undertegnede ser ud til at bide sig fast og blive langvarig.

En væsentligt mere rød finanslov end de to før kunne i 2015 rumme noget i tråd med disse relativt beskedne, men vigtige forbedringer, idet jeg har opdateret dele af ideerne lidt siden 29. august:


1. Indtil et "bedre dagpengesystem", som Thorning stillede i udsigt på S-kongressen, kan forhandles og vedtages, må de midlertidige løsninger som minimum forlænges, og diverse huller fyldes
ud, f.eks. samspillet mellem at falde ud fa dagpenge, forsørgerpligt og den lave ydelse til såkaldt "uddannelsesparate" under 30. Men det bør være det mindste resultat, hvor venstrefløjen endelig skal presse på genoptjeningskravet (6 mdr frem for 12 mdr), men realistisk bruge det til at få en del fra andre hylder.
Så længe Thorning er S-leder, og S-toppen er bundet af regeringsgrundlaget, fremrykkes dagpengekommissionen ikke yderligere, men man kan håbe på, at Mette F tager over, uden at det selvfølgelig kan indgå i forhandlingerne, og uden at det heller vil være en mirakelkur, men velgørende vil det være, at S og R hver for sig vil lægge deres forslag frem op til en valgkamp som to forskellige partier. Grundlæggende er en konjunkturbestemt dagpengeperiode et af de vigtigste indslag, f.eks. fire år i dårlige tider og 2 år i gode tider.

2. Den grønne check, der beskytter små indkomster (lidt) mod de såkaldte grønne afgifters stigning, bør blive til et permanent grønt inflationssikret bundfradrag på kr. 6000 (skatteværdi ca. 2500 kr).

3. Den grønne omstilling skal dels bredes ud til al slags grøn energi og skal dels tilbage som en væsentligt vigtigere prioritering ud fra sloganet: "Bæredygtige jobs og ikke blot blind vækst".

4. Gensidig forsørgerpligt skal afskaffes eller i første omgang ligestilles mht. skattereglerne, så en partner med forsørgerpligt i det mindste får samleverens personfradrag. Langsigtet må individualprincippet gælde i al lovgivning.

5. Overførsler skal reguleres ud fra den reelle inflation, målt af Danmarks Statistik for de enkelte socialgruppers forskellige forbrugsmønstre.
 


Ovenstående er skrevet ud fra den forudsætning, at S holder fast i det, der virker som en samlet ledelses plan, nemlig at fremrykke dagpengekommissionen, klargøre at man vil et nyt dagpengesystem og at tage en valgkamp på ikke mindst overordnet debat om indholdet i et sådant nyt system. 

Og det er skrevet ud fra helt basale politologiske erfaringer om, at et partis kurs-ændringer skal ske med varsomhed  og kunne forklares samt udvise en vis konsistens med den hidtidige linje. 

Kort og kynisk sagt er formlen: Jo større ændring, jo mere tilsyneladende konsistens …

Derfor mener jeg også, at hvis S virkelig mener alvorligt, at det kommende valg skal have dagpenge som i det mindste et hovedspørgsmål, så vil man ikke kunne føre valgkamp i 2015 med Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon som hovedfigurer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar