onsdag den 26. marts 2014

Liberalisterne har givet "liberal" et ufortjent dårligt ry!

Ifm. dannelsen af lanceringen af et manifest og en Facebookgruppe for en European Liberal Socialism har en del danske venstreorienterede igen læst ordene "liberal socialisme" som noget, der på den "liberale" side svarer til det, som nyliberalisterne i "Liberal" Alliance og Venstre mv. står for.

Disse nyliberalister har givet mange i centrum-venstre et anstrengt forhold til det liberale tankegods, men dette tankegods indeholder altså langt mere end den markedsfundamentalisme, der sælges som "liberalisme" i dag.

Det er ikke uden grund, at arbejderbevægelsens slogan "Frihed, lighed og broderskab" stammer fra især den franske men også den amerikanske revolution, hvor det oprørske og meget liberale borgerskab kæmpede sammen med utopiske socialistiske arbejdere og med velvillig neutralitet fra bønderne.

De kæmpede sammen mod adelens og monarkiets nedarvede privilegier, positioner og penge, og var derfor f.eks. for ligestilling af alle "borgere" i en demokratisk styreform, med fri debat uden kongelig censur (undtagen mindretalsangreb og injurier), borgeres ret til privatliv, lighed for loven, og "retten til resultatet af sit eget arbejde", som der står over 50 gange i Adam Smiths "Nationernes Velstand".

Så den liberalitet, jeg forsøger at genoplive og smede sammen med en demokratisk socialisme med fundamentale reformer - herunder reel statsliggørelse af finanssektoren - på dagsordenen, er det, man i gamle dage kendte de radikale og dele af SF for at stå for, nemlig social-liberalisme, der samtidig var sossernes vigtigste allierede i at skabe den velfærd, de nu så skammeligt er med til at afvikle alt for store dele af.

Mht. EU er vi muligvis uenige med dele af især den yderste venstrefløj, fordi manifestet ikke ser anden vej til en europæisk liberal socialisme end gennem europæisk politisk samarbejde.

Men dog ikke mere, end at manifestet rækker ud til hele venstrefløjen i Europa, og at princippet er, at først prøver vi at se, om EU kan erobres og stilles om til finanskontrol og minimumsvelfærd, og går det ikke, så må den europæiske venstrefløj jo forme sine egne institutioner fra bunden.

Man kan evt. læse mere om disse pointer på engelsk på dette link
http://alittledanesenglishblob.blogspot.dk/2014/03/europan-liberal-socialism.html
 

Det kan også læses i det foreløbige manifests første punkter, som nu er i uddrag på selve hjemmesiden:
www.liberalsocialism.eu

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar