torsdag den 6. februar 2014

Venstrefløjens nye håb kommer fra USA


oplæg skrevet 290114 – udvidet tekst op 060214

Intro:
I de ikke særligt gode gamle dage under den kolde krig var den danske venstrefløjs hovedmodstander det konservative, nyliberalistiske USA. Men i dag er ikke blot flertallet af USA's vælgere, men også en del af eliten med præsident Obama i spidsen, den europæiske venstrefløjs stærkeste allierede i kampen for demokratisk, bæredygtig, menneskeretsbaseret kapitalisme eller måske endda en frisindet socialisme med ufravigelige borgerrettigheder.Historisk:
- USA har altid levet med en dikotomi med demokrati mod kapitalisme samt idealer mod realpolitik
- Forfatningens fædre fastslog som "selvindlysende", at alle er født lige og med samme muligheder
- Men de forsynede også demokratiet med så megen tredeling af magten, at det til tider står stille
- De fastslog alles ret til "et godt liv, frihed og stræben efter lykken" materielt og åndeligt
- Men de knæsatte også en næsten ubegrænset privat ejendomsret og f.eks. ret til at bære våben

I dag:
- Buffett og Gates m.fl. bag Obama, og de har direkte bedt om en højere "millionærskat" ($250k+)
- USA i dag et demokrati, hvor befolkningen har mulighed for at vælge den elite, der skal styre
- En præsidentvalgkamp koster ca. i mia. dollars i dagens penge, derfor kun valg ml. eliter
- Valget er faldet på moderne tiders Roosevelt, både med ref til Franklin og Theodore R.
- Obama har altid holdt gode taler, dog især som præsidentkandidat, med mange løfter og retorik
- I nat var det en genvalgt præsident med fem års hård erfaring, der fremsatte en vision
- Og samtidig fremsatte han et program til Midtvejsvalget over for et Republikansk parti i indre splid
- En vision om den demokratisk og bæredygtig kapitalisme med et nyt klassekompromis

"Den amerikanske drøm"
- Samme formål har tidl. vicepræs Al Gore for øje i sine bøger, herunder senest "Future Inc"
- Den amerikanske drøm har aldrig været at blive svinsk rig uden tanke for sine omgivelser
- Den er muligheden for gennem hårdt arbejde at kæmpe sig op i samfundet
- Men den er også, at man ikke skal kunne have (mere end) et fuldtidsarbejde og være fattig
- Det var en af de sandheder, Obama slog fast i nat
- Det skete sammen med en tilslutning til Demokraternes slogan til midtvejsvalget:
- Sæt minimumslønnen op! (Give America a Raise")
- Tilmed forklarede Obama omhyggeligt, at det vil give mere forbrug, mere vækst og flere jobs, altså fungere efter Keynesianske principper
- Og det har hans politik allerede gjort, selv om en for stor del arbejdsløse har opgivet jobjagten

Ti af de vigtigste resultater af Obamas keynesiansk-inspirerede politik er:
1. den laveste ledighed i over fem år,
2. en vis vending på boligmarkedet og flere industrijobs end året før for første gang siden 1990'erne,
3. større hjemmeproduktion af energi,
4. underskuddet på finansloven reduceret med mere end halvdelen over de seneste ti år,
5. USA som nr. 1 på udenlandske investetorers liste i stedet for Kina,
6. Redning af finanssektoren og en vis opstramning af reglerne for den,
7. man har endelig fået repararet de værste skader ved USA's sundhed
8- Flere får bedre uddannelse, og der investeres mere her end før.
9. USA's største offentlige investeringer, en to-års aftale om finansloven og sikring af pensionspenge
10.Endelig fremsatte Obama en ny udenrigspolitisk doktrin, snart kaldet "Obama-doktrinen".


Vedr. sundhedsreformen:
- “Obamacare” betyder sygesikring til den sidste femtedel og begrænset sundhedsforsikringsfirmernes magt
- "Sundhed til at betale" har været en sag for alle præsidenter siden FDR's Social Security Act i 1933

Vedr. Obama-doktrinen:
- "For the sake of our national security, we must give diplomacy a chance to succeed."

På dansk kan doktrinen oversættes:
'Give diplomati og anden blød magt en chance, men bak det op ved at være klar til at bruge hård magt!"


Med Obamas egne ord:
"I en verden af komplekse trusler afhænger USA's sikkerhed og lederskab af alle instrumenter, som vi har, herunder et stærkt og principfast diplomati. ... [Og] jeg vil ikke sende vores tropper i krig, medmindre det er virkelig nødvendigt, og jeg vil heller ikke lade vores sønner og døtre blive levende begravede i tidsubegrænsede konflikter. ... USA skal vriste sig fri at måtte være konstant i krig!"

Efter disse ord gentog han løftet om at lukke Guantanamo, henviste til sit dekret om at begrænse brugen af militære droner og lovede at begrænse efterretningstjenestens krænkelse af privatlivets fred i hjemme og ude, og Obama opfordrede til, at USA ikke blot skulle bekæmpe terror militært, men også ved at vise sig tro mod idealer, der står for fredelige, demokratiske idealer.
- Obamas nye doktrin svarer til en moderne udgave af Theodore Roosevelts doktrin:
- "Speak softly, but always carry a big stick"

- Obama har allerede i praksis implementeret sin nye doktrin, men satte den nu for formel.
- Hillary Clinton har med fuld ret høstet ære for sit store arbejde, og nu høster Kerry og Obama gevinsten
- Iransk stop for atomprogrammet i 6 mdr. og yderligere forhandlinger
- USA ud af Irak og i 2014 Afghanistan, dog i begge med en lille styrke til "antiterror" og træning.
- Undgået militær indtræden i Syrien.


Som Obama sagde det:
Så selv som vi aktivt og aggressivt vil forfølge terrornetværk, gennem mere målrettet indsats og ved at opbygge kapacitet af vores udenlandske partnere, skal Amerika flytte væk fra en permanent krigsfod. ... “


Ulighed:
Obama har sat "ulighed" i indkomst og muligheder som sin førsteprioritet for resten af embedet:
- det er delvist takket være sejren over Tea-Party-folkene vedr. finanslov og sundhed
- Begge har mødt uset modstand fra Republikanerne anført af the Tea Party
- Den føderale offentlige sektor for alt ikke-livsnødvendigt har været lukket ned længere end før *
- Højrefløjen har 40 gange søgt at få tilbagerullet "Obamacare" eller forbudt ved Højesteret
- Obama advarede derfor USA's kongres om, at han ville gå solo, hvor han kunne som præsident
- Men kun hvis repub anført af Tea Party fortsat blokerer og vil "keep fighting old wars" (sundhed)Foreløbig konklusion
Altså kan man konkludere, at under Obama har Keynesiansk krisepolitik virket, men den moderne udgave har kostet ekstra. Og som ved alle andre politiske valg har Obamas politik har haft "upsides", men også "downsides" (forside og bagside af medaljen).


To årsager:
- Det har især at gøre med to ting:

A.FDR kom til efter næsten fire års håbløs sparepolitik under R-præs Hoover, der efterlod 25% ledige
FDR eksperimenterede med vækstskabende offentlig politik tre år, før Keynes skrev 'manualen'
Ledigheden faldt til 8% fra 1933-37, men så skiftede FDR kurs og ville have balance på finanslov
Det fik ledigheden til at vokse til 17% i 1939, og det var WWII, der afskaffede ledighed og desværre en del andet ...
Modsat kom Obama til i begyndelsen af krisen efter George W., der gennemførte den første bailout
Derfor har Obama teknisk set været præsident, mens USA's statsgæld gik fra 50% af BNP til 90%
Men ledigheden er nu faldet fra højdepunktet 12% til 6,7%, dog uden helt samme beskæft.fremgang
Det løbende underskud på de offentlige finanser er nu faldet betydeligt, med ca. 50% fra højdepkt.

B. Den moderne, globale kapitalisme rummer nye udfordringer:
Dels er USA ikke en stormagt i fremgang, men en hypermagt i tilbagegang økonomisk og politisk
Dels er den moderne kapitalisme "finansialiseret", som det hedder nu om dage.
Finanssektoren er i dag den sektor i USA, der tjener mest i % af BNP: Fra 5% ca. 1970 til 10% nu
Industriens overskud i % af BNP har udviklet sig fra 10% i 1970'erne til 5% i dag
Dette giver en struktural forvridning af økonomien, som forværrer konjunkturer mv = finansialisering
Obama har genoprettet dele af industrien og standset noget outsourcing, men kun lige vendt udv.
I 1912 (Titanic og 2 år før WWI) global handel i % af globalt BNP = 1995-niveau
Siden er økonomien globaliseret mere, og BRIKS-landene er ved at tage økonomisk førertrøje


Medaljens 10 bagsider:
Obamas de-facto-redning af USA's kapitalisme har ikke blot kostet ved øget gæld på kort sigt, og andre bagsider af medaljen er:
1. bøvlet med at implementere sundhedsreformen,
2. mere redning af banker end af boligejere - og for slappe krav i reguleringen,
3. har sat den grønne dagsorden delvist på pause, om end styrket Miljøstyrelsen og fortsat debatten,
4. de øverste 1% tjener 20% mere end ved krisens start, mens 99% har fået 1% mere i løn
5. mange jobs er deltid og underbetalte, hvilket sænker forbruget og fastholder "working poor"
6 Guantanamo stadig i gang trods løfter.
7. Øget brug af droner til de-facto statslige snigmord på USA's ledende fjender.
8. NSA's verdensaflytning
9. mindre styrke til og mindre ønske om at være “verdens politibetjent”
10. hjemmeproduktion af energi er især baseret på skifergas, som Obama ser som " natural gas [that, if] extracted safely, it's the bridge fuel that can power our economy with less of the carbon pollution that causes climate change".

Men iflg. diverse miljøeksperter ødelægger boring efter skifergas, især den såkaldte "fracking", en stor del af undergrunden, bla. vand.
- Disse eksperter er anført af den amerikanske tænketank "Environmental Defense Fund", der har eksisteret siden 1967, og en række andre miljøorganisationer.
- Her bør vi i Europa og Danmark lære, at skifergas er som at tisse i bukserne for at få varmen:
- Det er billigere varme i kort tid, men ødelægger undergrunden, inkl. drikkevandet, og frigiver metan.
Der er ingen genvej til en bæredygtig produktion, ikke mindst af energi!


Den anden krise
Det sidste har forværret en af kapitalismens andre kriser, nemlig knaphed på tidl. "frie" ressourcer
- Al økonomi, inkl. Mises, Friedman, Marx, Keynes bygger ellers på "knappe resoourcer".
- Marx antydede i Kritik af Gothaprogrammet, at miljø kunne blive et emne ift. varers brugsværdi.
- Men ingen har endnu afklaret, hvordan man får en vares brugsværdi og bytteværdi (gnst.pris) til at "stemme" overens
- Kapitalismen kan sådan set med regulering godt efterhånden gøre hele klodens folk til middelklasse
- Man vil så at sige skiftes til at være verdens "sweatshop", altså ny, billig produktion i et stykke tid
- Men som vi ser i Kina, vil velstanden føre til krav om bedre beskyttelse af løn, vilkår, miljø, forbrugere
- Derfor er Kina nu ved at robotisere samt outsource til bla. Afrika.
- Men det vil kræve 4-6 jordkloders naturlige ressourcer med nuv. incitamentsstruktur
- Her vil det ikke hjælpe, at USA's mindre afhængighed af "foreign oil" er skabt af skifergas


Alment problem
- Dette gælder faktisk hele den kapitalistiske produktion, der er god til forbrugsgoder, men kun det.
- Derfor er der behov for politiske løsninger, især på europæisk og globalt plan.
- I sidste ende opfordrer vi til et nyt klassekompromis, som minimum på europæisk plan:
- Menneskets behov skal ALTID komme før markedets, og alle vigtige beslutninger træffes demokr.
- Vi må have pol-øk menneskrettigheder, herunder retten til at søge lykken uden at dø af det.
- Fælles finansieret sundhed, uddannelse, basisindkomst, job, borgerrettigheder, kun lille ulighed.
- Finanssektoren skal have en sidste chance f.eks. ud fra hovedkravene citeret fra Ceveas notat fra 2009.
- Skulle finanssektoren selv efter dette kunne fremkalde massiv krise, må den (vigtigste del) samf.
- Til gengæld kan nationale, regionale og globale eliter i økonomi, politik og kultur tjene SMSM*.
- *SMSM: Så meget som muligt, blot en rimelig del beskattes til de fællesskaber, der muliggør det.Ikke én krone til bankerne uden modkrav”
Krav til bankerne foreslået i Cevea-notat januar 2009:


 • Krav om gradvis forøgelse af indskydergarantien (med op til 2,5 mio. kr. )
 • Krav om at bankerne skal finansiere 20% af alle udlån uden dækning i indskud ved at sælge aktier på børsen.
 • Krav om at alle aktieejere skal have fuld indsigt og stemmeret.
 • Krav om udskiftning og styrkelse af ledelse i Finanstilsyn, der skal have flere ressourcer og større politisk uafhængighed (Evt. underlagt Nationalbanken)
 • Krav om oprettelse af en uafhængig finansrådgivning på kommunalt niveau.
 • Krav om opstramning og afskaffelse af variable lånetyper og afdragsfrie lån.
 • Krav om at højst 50 % af årslønnen må udbetales i diverse bonusordninger
 • Krav om at aktieoptioner først må realiseres efter ”karenstid” på to år
 • Forbud mod salg af egne aktier til egne bankkunder.
 • Krav om repræsentation for det offentlige i alle bestyrelser.
 • Kapitaltilførslen skal lånes videre ud og/eller kombineres med offentlige udlån
 • Bankvirksomhed vedr. långivning og vedr. investering skal skilles ad.

- eller kravene i mindst 1 dokument om en Liberal Socialisme under navnet “verdens sidste bankpakke”
 • International afgift, f.eks. 20 promille, på alle finansielle transaktioner, hvor afgiften fordobles for hver gang, finanssektorens volumen vokser til tre gange produktionssektorens, og 50% af indtægten fra afgifter anvendes til bankredningsfond og 50% til mikrokreditter og anden udviklingshjælp.
 • Opsplitning af finanssektoren i en almindelig statsbeskyttet del med udlån/indlån samt real- og produktionskredit og en anden mere spekulativ del for egen regning+risiko
 • Krav om en egen- og /eller kernekapital på 15-20% af udlån.
  En større indskydergarantifond, der dækker 1 mio. kr. pr. kunde og finansieres af bankbidrag.
 • At bonusser maksimalt må udgøre 50% af grundlønnen på alle niveauer og virksomheder. “

Kilder:
Optaget mundtlig tale og
"FULL TRANSCRIPT: Obama’s 2014 State of the Union address"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar