onsdag den 3. oktober 2012

Lidt spørgsmål efter de to første af 10 afsnit af Forbrydelsen III

Indledning

Lad mig lige slå et par ting fast om, hvorfor jeg skriver dette indlæg:


For det første er alle tre omgange af Forbrydelsen foregået i krydsfeltet  mellem menneskelige grundmotiver som magt (politik), ære (medier), penge, hævn og sex, så hvis nogen har stjålet fra nogen her, er det snarere Borgen, der har stjålet fra Forbrydelsen.

For det andet fatter jeg ikke - og ønsker ikke igen at blive udsat for, at især journalister tror bl.a. pga. sådan et emne som her men også mere generelt, at de
1) kan referere fuldstændig uhæmmet fra selv større blogartikler eller sågar baggrundsresearch uden kildeangivelse (jf. Nyhedsavisen om f.eks. Forbrydelsen 1)?
2) kan anlægge en vinkel for de tyvstjålne pointer, der snarere går imod end med bloggerens intention, nemlig at vælge at anse ethvert spørgsmål som en kritik og ikke netop udtryk for, at Søren Sveistrups flotte arbejde fortjener særlig opmærksomhed og sågar offentlig medleven i form af spørgsmål og analyser, som i hvert fald denne blogger, trods at have set andre bestemt begavede tv-serier, kun har tildelt The West Wing før?


Spørgsmål

Og så til mine små spørgsmål, der forhåbentlig kan bidrage til såvel underholdningen som til at forstå det samlede drama bedre:

Hvad er det for en "gæld", kidnapperen(s bagmand) vil "inddrage"? Er det motivet bag forbrydelsen, vi her får antydet - og hvis der er tale om hævn, kan noget beløb så overhovedet gøre bagmanden tilfreds? Har han(s familie) fået kidnappet et barn, og fulgte Zeeland dengang den "almindelige strategi", der som refereret af Zeuthens assistent Niels Reinhardt går på at 'lege købmand' med en evt. kidnapper for at undgå, at "det fremmer grådigheden" (hvilket der et vist stykke kan være ræson i, fordi en kidnapper kan tro, at han hele tiden kan sætte prisen op og til sidst dræber gidslet)?

Hvorfor torteredes de tre mand i Medeas besætning, og især ham der var i land for at tale med statsadvokaten. Var pornoen en del af torturen (tre mand alene på et skib) eller blot overdøvning af skrig og skrål?

Hvad har de tre sømænd nødtvunget nævnt af vice-statsadvokaten med den nævnte tidligere sag at gøre? Var de tre sømænd mistænkte eller vidner eller sågar kolleger? Og var kun en (ham der fik landlov for at tale med anklageren) eller alle på Medea lig disse sømænd? Hvilket land kom nævnte sømand fra, og hvor han skulle hjem til efter Medea-tjansen, og er dette land det samme som landet for det selskab, der havde købt Medea, men som straks efter gik konkurs?


Hvorfor henleder Niels Reinhardt selv opmærksomheden på, at han var sen til at fortælle om barneplejerskens rapport om en kat lige uden for aikkerhedshegnet? Og hvorfor var han sen til det (travlhed pga. politisk situation og bestyrelsens strategimøde - eller)?


Hvilken rolle spiller prostitutionsmiljøet? Hvorfor sad Robert Zeuthen som en stenstøtte, da det blev nævnt? Og er porno, prostitution og måske endda kidnappede børn kædet sammen? Er der andet end voksen og 'villig' porno på det båndet/ene på Medea?


Hvis PET og Justitsministeriet allerede flere dage før statsministerens besøg i (fri)havnen har diskuteret risikoen for en bortførelse af Emilie, hvorfor angav PET-agent Borch så over for Lund, at det var statsministerens sikkerhed, man var bekymret for ifm. fundet af den dræbte sømand?

Spiller Borch og PET i det hele taget ærligt spil over for kollegerne i politiet? I PET er det som regel den såkaldte "Livvagt-sektion", der tager sig af VIP-sikkerhed - og Sikkerhedsafdelingen har derudover en egentlig "forhandlergruppe" til netop at bistå i forhandlinger med bortførere og terrorister oma., men Borch er fra centeret for National Sikkerhed under PET's operative afdeling. Spiller det nogen rolle, at Sarah Lund har søgt (og fået) en formentlig højtstående stilling som "operativ analytiker" i politi-regi, dvs netop i PET? (Se note 2.)Sarah Lund

Hvorfor insisterer den unge kriminalassistent på, at Lund skal kalde ham "Juncker", foreløbig 2-3 gange i to afsnit? Er han Sarahs afløser - og endda en 'ung Sarah', og er hendes død den endelige finale på trilogien? Bliver Sarah nødt til at ofre sig selv for at redde Emilie, eller skal hun 'blot' parkeres på en slags 'ikke-aktiv' aftrædelsesstilling som operativ analytiker? (Se note 1.)


Hvorfor vil kidnapperen have Sarah til at aflevere pengene? Kender han til hendes ry og satser på, at hun opsporer hans egen gamle sag? Og/eller er det fordi, at hun med sikkerhed står udenfor, og derfor ikke kan mistænkes for at være i maskepi med diverse konspirationer, der omfatter (som altid i forbrydelsen) politik, sex og (penge)magt?

Derudover er der visse dramaturgiske konventioner, selv om denne krimi er ret modernistisk i sit tilsnit, idet Sarah i hvert af de to første afsnit begår et afgørende svigt (i afsnit 1 modviljen mod at efterspore den dræbte sømand og især at tjekke hans (Medea-)tatoveringer og i afsnit 2 at hun ikke når det angivne tog, fordi hun ser sin søn med sin gravide kæreste). Svigtene sker af såre menneskelige årsager, og netop hvor hendes svigt i sit 'stedmoderligt' behandlede privatliv indhenter hende. Derfor er det naturligt at overveje, om vi her har tragediens standard-begyndelse for Sarahs vedkommende, nemlig protagonistens fejl, der fører til for sen handling og dermed til katastrofe.

Vi kan med nogenlunde sikkerhed antage, at grunden til den særdeles kortvarige rolle i F-III som vice-statsadvokat er, at denne var involveret i en sådan, f.eks. ved ikke at retsforfølge den omtalte tidligere sag, og at (aspekter af) denne er blevet undertrykt ift. offentlighed og efterforskning m.v., for "Zeeland kommer næst efter kongehuset", som Brix siger."Allusioner"

Som i Forbrydelsen 1, hvor Troels Hartmann læste Faust på gerningsstedet, vrimler Forbrydelsen III med litterære og kulturelle referencer (i fagkredse også kaldet allusioner):

a. Ikke mindst er der en del og andre forbindelser til 1800-tallets (og Goethes samt Schillers romatiske) Tyskland, og Goethes skrev faktisk kort før sin død et Faust nr 2 i fem akter, hvor Faust optræder med mange masker og rejser gennem tiderne.

b. Derudover synes andet fra Europas historie at spille en rolle, nemlig tiden omkring de kontinentaleuropæiske krige, hvori Junkerne spillede en særlig rolle (bl.a. 30-års-krigen og hollændernes frihedskrig skildret i Schillers Wallenstein-trilogi mv.) afsluttet med den westphalske fred, hvis undertegnelse er skildret på et maleri af Gerard ter Borch, og til søfarende, som f.eks. søfolkene fra nu hollandske Zeeland, der opdagede New Zealand? Den tyske forbindelse er f.eks. arkitekten og maleren Jacob Kornerups rejser til Gotland og Tyskland.

c. Navne-eksempler er Juncker, Kamper, og Nebel evt. også Dühring og Steiner og Reinhard/hold (ud over den oplagte joke i at kalde statsministerens spindoktor Karen Nebel for "Tågeslør").  (Se note 3 og 4.) Zeuthen og Reinhardt er derimod to danske slægter med stolte aner, og jalousi kunne herske imellem dem.

d. Medea-myten fra græsk mytologi ligger også snublende nær, selvfølgelig pga. skibets /gerningsstedets navn i 1. afsnit, men også fordi Medea netop handler om en kvinde, hvis mand lader sig skille fra hende for at gå til en yngre kvinde (ganske som Goethes Faust får lov til i Faust 2), men her i den moderne virkelighed er det fru Maja, der har forladt sin mand Robert til fordel for den yngre læge Carsten, hvilket Robert gør opmærksom på i afsnit 1 i skænderiet om, hvem der skal passe på børnene, med den i øvrigt ikke helt naturlige replik: "Du skred!" (Mere naturligt havde været "Det var dig, der skred", men skidt nu med det.) Det er derfor ikke helt oplagt, hvordan Medea-myten skal forstås som reference her, og der tænkes ikke blot på, om Maja eller Robert skulle være Medea. I det hele taget gælder der for Forbrydelsen, at man skal altid være forsigtig ift. falske spor eller spor nok med et relevant indhold for de evige temaer penge, magt og sex, men ikke et spor der peger på den endelige gerningsmand (ganske som Faust og Mephistofeles IKKE pegede på selve morderen, omend nok på noget om politik og den liberale politiker Troels Hartmann og dennes hjælper Morten Weber. Derudover forekommer Medeas mord på sine egne børn for at straffe sin frasprungne mand (og før det hendes bror) dels desperat, dels nærmest som foretaget ud fra devisen i det engelske idiom "to cut off your nose to spite your face!"
Noter


Note 1:
Junker jf. Wikipedia: "En junker er egentlig en ung herre, oprindelig søn af en hertug eller greve i middelalderen, men også en betegnelse for et medlem af den privilegerede godsejerklasse, især i Preussen.Før 1375 blev titlen junker også brugt om danske kongesønner." En kendt junker var Bismarck. 
Eng. Wikipedia desuden: "A good number of poor Junkers took up careers as soldiers (Fahnenjunker), mercenaries and officials (Hofjunker, Kammerjunker) at the court of territorial princes... Supporting monarchism and military traditions, they were seen as reactionary, anti-democratic and protectionist by liberals and Social Democrats, as they had sided with the conservative monarchist forces during the Revolution of 1848.... After World War I many Prussian agriculturists gathered in the national conservative German National People's Party (DNVP), the term was also applied to Reich President Paul von Hindenburg, lord at Neudeck in West Prussia, and to the "camarilla" around him urging the appointment of Adolf Hitler as German chancellor..."

Note 2:
PET's afdelinger mv. jf. PET's netsted:
"Operativ afdeling består af følgende centre: Center for Kontraterrorisme, Center for National sikkerhed (kon­traspionage og kontraekstremisme), Center for Organiseret kriminalitet samt en tværgående enhed, der beskæftiger sig med særlige opera­tioner. Derudover er der tilknyttet en stab til at understøtte operativ afdeling med bl.a. operative analyti­kere, administrative medarbejdere og en planlægnings- og udviklingsenhed."
https://www.pet.dk/PETs%20operative%20indsats.aspx
"Sikkerhedsafdelingen er den største afdeling i PET og yder operativ støtte til PET’s øvrige enheder samt politikredsene fra henholdsvis Aktionsstyrken, Observationsstyr­ken, Teknisk center og Forhandler­gruppen. Desuden varetager afdelingens Livvagtsstyrke og Sikringsgruppe en række person­beskyttelsesopgaver. Derudover er der en fælles stab i Sikkerheds­afdelingen, som – udover Forhand­lergruppen og Sikringsgruppen – består af et koordinatorkontor, administrative medarbejdere samt en planlægnings- og udviklingsenhed."
https://www.pet.dk/Sikkerhed.aspx
Se også:
https://www.pet.dk/Sikkerhed/Livvagtsstyrken.aspx
https://www.pet.dk/Sikkerhed/Forhandlergruppen.aspx
(her refereres til "Oliver-sagen").


Note 3:
Wikipedia om Faust I  - ofte blot kaldet Faust (dejlig kort version - ellers anbefales den grundige tyske eller evt. den mellenlange engelske):
"Faust er hovedpersonen i en populær fortælling der har været anvendt som grundlag i mange forskellige værker. Fortællingen handler om en lærd mand, Heinrich Faust, der hidkalder djævelen, der i fortællingen almindeligvis hedder Mephistopheles, og tilbyder at sælge sin sjæl til ham hvis djævelen vil tjene ham en tid. En kontrakt underskrives med blod, men i de fleste senere udgaver af fortællingen forbliver Fausts sjæl dog hans egen efter at djævelens tjenestetid er ophørt.
Ideen til fortællingen er baseret på en virkelig person, Dr. Johann Georg Faust (ca. 1480-1540), som var en tysk alkymist der boede i landsbyen Staufen i Breisgau i det sydlige Tyskland. Han blev beskyldt for at øve sort magi og blev dræbt i 1540. Et tysk skillingstryk om hans synder blev oversat til engelsk i 1587, hvorefter Christopher Marlowe blev opmærksom på det. Marlowes Doctor Faustus, blev dernæst studeret af Goethe, og på den måde kom den fiktive Faust til at overskygge den historiske Faust, som man kun véd lidt om.
Fortællingen om Faust har været genfortalt eller hentydet til i romaner, digte, operaer, musik og film. Eksempelvis Charles Gounods opera Faust fra 1859, Thomas Manns roman Doktor Faustus fra 1947 og den populære amerikanske tv-serie Frasier."
En bedre dansk gennemgang i Den Store Danske Encyklopædi på nettet:
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/F%C3%A6lleseurop%C3%A6iske_skikkelser/Faust

Note 4:
Wikipedia om Faust II (dejlig kort version - ellers anbefales den grundige tyske eller evt. den mellenlange engelske):
"Faust. Der Tragödie zweiter Teil in fünf Akten" (på dansk "Faust. Tragediens anden del i fem akter") er fortsætningen af Faust I , Goethe fuldendte i 1831 og blev offentliggjort i 1832, efter hans død.Tragedien består af fem akter, der hver har deres egen afsluttet indhold. Faust optræder som politiker, kunstner og rejser gennem tiderne, hvor han bl.a. møder Helena, han gifter sig med og får barnet Euphorion. Hovedtemaerne er magt, kultur, længsel, skyld og tilgivelse.

Note 5:
Wikipedia om den græske tragedie Medea:
"Medea (græsk: Μήδεια,den snilde/kloge) er i græsk mytologi datter af kong Aietes af Kolchis (det nuværende Georgien). Hun bliver gift med Jason, efter at have hjulpet ham med hans prøvelser i Kolchis, så han kan få Det Gyldne Skind. Jason og Medea flygter fra Medeas fader, og Medea skærer sin bror i små stykker og smider dem ud fra båden. Hendes fader må samle dem op og opgiver forfølgelsen.
Jason og Medea får to børn sammen. Jason skilles fra Medea og gifter sig med en kongedatter og får hermed sit ønske om at blive konge, opfyldt. Medea blev så oprevet, at hun svor hævn over Jason og myrder sine egne børn og Jasons nye hustru og bliver landsforvist af kong Kreon.
Euripides har skrevet den græske tragedie "Medea"."


Note 6:
JA, jeg har da hørt om 'snydevejen' til en hurtig teori fra Bertel Torp, der har sit eget netsted med bankkonto og det hele, via en tilsyneladende xml-kode, men ovenstående er skrevet før mit kig på det, jf. hans screenshot på nettet, og jeg tror, at Bertel snarere 'torpederer' sig selv med den teori ...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar